Staffan Holfelt Arkitekter

Vision

Vi är lyhörda för beställarens idéer.
Vi gestaltar helheten - byggnaden och omgivningen.
Vi styr byggprocessen så att vi uppnår våra gemensamma mål.
Vi söker ständigt nya möjligheter och begränsar oss inte av befintliga användningsområden.